OBCHODUJTE BEZSTAROSTNĚ!
ALPI VÁM NABÍZÍ SLUŽBY, KTERÉ JSME VYTVOŘILI S CÍLEM USPOKOJIT RŮZNÉ POTŘEBY MEZINÁRODNÍCH ZNAČEK, KTERÉ ZASTUPUJEME, ALE TAKÉ POSKYTUJEME PODPORU NAŠIM KLIENTŮM - MALOPRODEJCŮM NA MÍSTNÍM TRHU. JSME ZAMĚŘENI NA ROZVOJ A STÁLÉ ZDOKONALOVÁNÍ SLUŽEB, O NICHŽ SE DOMNÍVÁME, ŽE JSOU KLÍČEM K ÚSPĚCHU PŘI OBCHODOVÁNÍ NAŠEHO VELKOOBCHODU.

PLÁNOVÁNÍ A NABÍDKA

25 let zkušeností v prodeji a znalost trhu nám umožňují, abychom přesně plánovali prodej a nabídku.

Dlouhodobá zkušenost a odborný tým, který pokrývá různé oblasti prodejního procesu, nám umožňují, abychom reálně odhadli potenciál a možnosti pro umísťování, stejně jako navrhování strategie, která tím nejlepším způsobem představí značku v souladu s požadavky a pravidly partnerů.

Všechny kategorie výrobků řídíme nezávisle, čímž je myšleno jednotlivé vypracování strategie pro produkty každé obchodní značky, plánování a vyjednávání nabídky i sledování prodeje a pohybu zboží na trhu.

Informovanost o pohybech na trhu a výměna informací jsou klíčové pro vývoj kategorií výrobků, jejichž účinek zlepšujeme, a značkám umožňujeme, aby navýšily příjmy a realizovaly nastavené cíle.

Propagujeme nabídku a produkty výrobců se systémem, který jim povoluje, aby kontinuálně sledovali rozvoj své činnosti.

LOGISTICKÁ PODPORA

Rozvinutá infrastruktura, moderní a bezpečné skladování a dobré vztahy s partnery přispívají k výbornému fungování celkového procesu zásobování.

Díky skladu o rozloze 4260 m2, 10 kamionům a 10 distribučním vozidlům naší logistické služby se realizuje nákup a dodávky do maloobchodů v nejkratší možné době.

Naše vnímavost a možnost přizpůsobení požadavkům partnera představují naši kvalitu. Monitorujeme vstup výrobců na trh, jejich přítomnost a přispíváme k rozvoji jejich činnosti.

Taktéž pečlivě rozpracováváme strategii prodeje a díky dobrým znalostem trhu strategicky určujeme, kde bude nabídka umístěna.

PRODEJNÍ SÍŤ

Obchodujeme s rozsáhlou maloobchodní sítí renomovaných českých a slovenských maloobchodů různých formátů a velikostí v oblasti domácích potřeb, nábytku a techniky.

V rámci naší velkoprodejní distribuční sítě se nacházejí renomované maloobchody všech struktur - specializované objekty pro techniku, nábytek, domácí potřeby a prodejny. Nabízíme velkou rozmanitost výrobků, jakožto i sledování nápadů a trendů při vybavování domácnosti.

Profesionalita, ochrana kupujících, záruka cen i stálá dostupnost přesně stanovených výrobků v zásobách vedou k důvěře partnerů, úctě a úspěšné vzájemné spolupráci.

Naše prodejní síť zahrnuje dovozce, jako jsou: Bauhaus, Jamall, Mountfield, Mall, Ptáček koupelny, Maro, Tempo Kondela, Smart Shop …

FINANČNÍ STABILITA

Jsme hrdí na bezvadnou platební kázeň se všemi partnery i na možnost, že hladce podpoříme očekávaný objem obchodování. Zastáváme názor, že finanční plánování, zpracování údajů a reportování jsou rozhodující v procesu vydávání dobrých obchodních rozhodnutí, aby se dosáhlo maximálních výsledků.

Naše víceleté zkušenosti nám umožnily obchodní serióznost a finanční stabilitu a také to, abychom správně rozdělovali prostředky a zachovali bezpečí firmy.

Finanční řízení právě odráží naši strategii, kde se soustředíme na vytváření hodnot v samotné organizaci, která pomáhá finanční stabilitě firmy. Samozřejmě základní prioritou je zajištění finančních prostředků, které umožňují běžné obchodování a rozvoj. Maximalizace profitu a minimalizace nákladů jsou našimi stálými činnostmi a finanční řízení je zcela zaměřeno na dosahování nastavených cílů.